یه مناجات کوچولو...

پروردگارا...لبخند

زندگی من را در دنیا با بهترین نعمت هایت آراسته کن و در آخرت در بهترین عرصه های بهشت مسکنم ده...

پروردگارا...مرا یاری کن تا به فرا گرفتن بهترین علم ها مشغول گردم و آن را در بهترین راهی که تو میپسندی به کار برم....

فرشته

/ 27 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماهستیم باولایت تاشهادت تاقیامت

خدایا عذر می خواهم از اینکه در مقابل تو می ایستم و از خود سخن می گویم و خود را چیزی به حساب می آورم که تو را شکر کند و در مقابل تو بایستد و خود را طرف مقابل به حساب آورد! خدایا آنچه می گویم از قلبم می جوشد و از روحم لبریز می شود. خدایا دل شکسته ام، زجر کشیده ام، ظلم زده ام، از همه چیز ناامید و از بازی سرنوشت مأیوسم، در مقابل آینده ای تیره و مبهم و تاریک فرو رفته ام، تنها ترا می شناسم ، تنها به سوی تو می آیم، تنها با تو راز و نیاز می کنم.

امیر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دریانیکو

توی مشهد زندگی می کنی؟واقعا خوش بحالت[لبخند]امام رضا و کوهسنگی و طرقبه و جاغرق و شاندیزو طوس و وکیل آباد و خواجه ربیع وابا صلت و بازم بگم [بغل]

نسترن

زیبا بود...[گل]

شیما

[بغل][ماچ][بغل][ماچ][ماچ]

شیما

عاطفه جووووووووووون کجااااااااااااااااااایی نیستییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[متفکر]