حرف های عاطفه

♥...به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد...♥

سهراب پس تو کوجای؟؟ ಠ_ಠ

تو کــجایــی ســهــراب؟ آب را گـل کـــرده انـــد چشــمـــ هــا را بسـتـنـد و چـه بـا دل کـردنـد....... ای سـهـراب کــجــایــی آخــر؟ ... زخــم هــا بــر دل عــاشــق کــردنــد ... خــون بـه چشـمـان شـقـایـق کـردنـد ... تو کـجایـی ســهـراب؟ ... که هـمیـن نزدیـکی عـشـق را دار زدنـد ... همـه جـا سایـه ی دیـوار زدنـد ... ای سـهـراب کـجـایـی کـه بـبـیـنـی حـالـا دل خـوش مثـقـالیـسـت!! ... دل خـوش سیـری چـند؟؟؟... صبـرکـن سـهـراب ...! قایـقـت جـا دارد؟؟؟

 

 

[ دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:٥٢ ‎ب.ظ ] [ عاطفه㋡ ] [ نظرات () ]