حرف های عاطفه

♥...به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد...♥

خر نه! بگو جییییگـــر ! :))))

 

 

قهقههماجرای زن گرفتن کره خرتعجب 

 

 

کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش

 پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرشاز خود راضی 

 وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت

 ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت 

 مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری

  تـــو کــه هر روز به صحرا میری 

 وقـــت آن اســت کـه زن دار شـومخیال باطل

  ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم 

پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم

 ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم 

تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی

نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهیگریه  

هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تو را

  یک جو از عقل به سر نیست تو را 

به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی

بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی

بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری

بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری 

بعـد از آن یک دو تا پالان بخـریمتفکر

 بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری

یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار

تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار 

بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس

بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس 

جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا

 روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا 

بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری

بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری خنده

وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده

 بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـاز 

بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرتیول

پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت 

تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود

موسم عــقــد تــو بــر پا نشود 

پــس از امــروز بــرو بر سرکار

تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بارقهقهه

 

  هرکی دوس داره بره ادامه مطلب فوتو بلاگ گذاشتم هویجوری الکــی!

 


 

 

                                    

My photo blog

 

[ جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠ ] [ ٦:٢٢ ‎ب.ظ ] [ عاطفه㋡ ] [ نظرات () ]