حرف های عاطفه

♥...به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد...♥

کاربرد زبان انگلیسی در زندگی!

 

کاربرد غرور در انگلیسی

بامن حرف نزن
"I’m so proud of you."
"I’m very proud of you."
"You did a great job. I’m so proud of you."

"My mother always tells me that she’s proud of me."
"I bet your parents are proud of you."

"You should feel proud of your accomplishment."
"That was awesome. You should feel proud of yourself."

"I’m very proud of you, son."
"I’m proud of my little brother. He did a great job." 

 

 

 

 

داستان

 

  

یکی از راههای یادگیری زبان انگلیسی مطالعه داستان است. برای اینکار ابتدا انگلیسی داستان را بخوانید و مفهوم کلی آن را حدس بزنید. سپس کلماتی که معنی آنها را بلد نیستید از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی پیدا کنید وبعد ببینید که تا چه میزان حدس شما درست بوده است. در ابتدای کار بهتر است داستانهایی را انتخاب کنید که ساده باشند و تعداد کمی لغت جدید داشته باشند. همچنین بهتر است از داستاهای مصور استفاده کنید چون عکسها به شما کمک می کنند تا داستان را بهتر درک کنید.حالا داستان زیر را به روشی که در بالا گفته شد مطالعه کنید. شما می توانید ترجمه خود را برای من ارسال کنید تا آن را برایتان تصحیح کنم.موفق باشید...

 

 

Daniel Loves the Beach

           

Every Saturday Daniel and his family go to the beach They live far from the beach.but once a week the family gets into the car and  Daniel's father drives for hours until they arrive.Daniel's parents love the beach. Daniel and his sister and brother love the beach.The family's dog loves the beach very much But it is a problem to go to the beach every week. Daniel's father gets tired from driving so many hours. The rest of the family gets tired from sitting.in the car for so many hours. Daniel's mother says"It's fun in the beach, but it takes too much time to get there and back!"Daniel and his sister and brother are very sad. They want to go to the beach.but it is a problem. They try to go the swimming pool, but it is not the same thing.One day Daniel's parents come to talk with the kids. They say"We have a problem to go to the beach every week, but we love the beach.and you love the beach, and the dog loves the beach"!So we have a solution. We need to live near the beach.Daniel and his sister and brother are very happy! Now they live near the beach!They go to the beach every day

از خود راضیThe End 

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر